Hersteloperaties genitale verminking

Hersteloperaties genitale verminking

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Genitale verminking verboden is in Nederland;
  • In Nederland circa 29.000 vrouwen leven van wie de vagina een beetje of ernstig verminkt is;
  • Deze genitale verminkingen leiden tot ernstige klachten en gezondheidsrisico’s;
  • Frans onderzoek heeft aangetoond dat deze klachten eenvoudig op te lossen zijn;

Overwegende dat:

  • De behandeling van symptomen ten gevolge van genitale verminking wel worden vergoed, maar hersteloperaties niet;
  • Veel vrouwen niet in staat zijn hersteloperaties zelf te betalen;
  • Genitale verminking een schending van de mensenrechten is;
  • De Jonge Democraten zich inzetten voor vrouwenrechten;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat hersteloperaties voor vrouwen die ernstig zijn verminkt door genitale besnijdenis met directe ingang moeten worden vergoed en distantiëren zich daarbij nadrukkelijk van de draai die D66 op dit onderwerp heeft gemaakt.