Hersteloperaties genitale verminking

Hersteloperaties genitale verminking

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Genitale verminking verboden is in Nederland;
  • In Nederland circa 29.000 vrouwen leven waarvan de vagina een beetje of ernstig verminkt is;
  • Deze genitale verminkingen leiden tot ernstige klachten en gezondheidsrisico’s;
  • Frans onderzoek heeft aangetoond dat deze klachten eenvoudig op te lossen zijn.

overwegende dat

  • De behandeling van symptomen ten gevolge van genitale verminking wel worden vergoed, maar hersteloperaties niet;
  • Veel vrouwen niet in staat zijn hersteloperaties zelf te betalen;
  • Genitale verminking een schending van de mensenrechten is;
  • De Jonge Democraten zich inzetten voor vrouwenrechten.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat hersteloperaties voor vrouwen die ernstig zijn verminkt door genitale besnijdenis met directe ingang moeten worden vergoed en distantiëren zich daarbij nadrukkelijk van de draai die D66 op dit onderwerp heeft gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Vrouwelijke genitale verminking is het zonder medische noodzaak gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris van meisjes en vrouwen. VGV werd en wordt door anderen vrouwenbesnijdenis genoemd.
Deze praktijk is een schending van de rechten van vrouwen en meisjes, en verboden door verschillende internationale en regionale mensenrechtenverdragen, die in onder meer Nederland zijn omgezet in nationale wetgeving.

https://www.ad.nl/politiek/d66-draait-hersteloperatie-na-vrouwenbesnijdenis-hoeft-toch-niet-te-worden-vergoed~aff322a9/