Genderverschillen in de zorg

Genderverschillen in de zorg

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Genderverschillen een significante rol spelen bij ziektebeelden en gezondheidsuitkomsten;
  • Wetenschappelijk onderzoek naar ziektes een cruciale rol speelt bij het begrijpen, voorkomen en behandelen van verschillende gezondheidsaandoeningen.

Overwegende dat:

  • Er een historische neiging bestaat om wetenschappelijk onderzoek voornamelijk te richten op mannen en ziektes die primair bij mannen voorkomen;
  • Deze eenzijdige focus op mannen onvolledig beeld geeft van de gezondheidsrisico’s en behoeften van vrouwen en mogelijk leidt tot ongelijkheden in diagnose, behandeling en zorgkwaliteit;
  • Het van groot belang is om wetenschappelijk onderzoek gelijkwaardig te verdelen over beide geslachten en ook ziektes die voornamelijk bij vrouwen voorkomen serieus te onderzoeken.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het ministerie van VWS oproepen een werkgroep op te zetten die specifiek gericht is op het onderzoeken van genderverschillen in relatie tot ziektebeelden in de gezondheidszorg;
  • De bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep te integreren in het gezondheidsbeleid, zorgprotocollen en medische opleidingen om zo de bewustwording van genderverschillen te vergroten en de kwaliteit van zorg te verbeteren.