Waarde toets bij gebiedsontwikkeling

Waarde toets bij gebiedsontwikkeling

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Gebiedsontwikkeling inherent schadelijk en verstorend is voor het milieu;
  • Ruimtegebruik in Nederland schaars is;
  • Economische waarde en intrinsieke waarde samen totale waarde zijn. Onder het laatste valt ecologische waarde en maatschappelijke waarde;

Overwegende dat:

  • De NOVI een rangvolgorde hanteert voor aanwijzen van bouwlocaties;
  • Gebiedsontwikkeling kan het leven van mensen aanzienlijk verbeteren (door woongelegenheid te bieden) en heeft door verkoop van woningen de middelen om natuur aan te leggen;

Spreekt uit dat:

  • Bij toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen moet er een waarde toets komen die vaststelt wat de huidige intrinsieke waarde is van het gebied.

 

Gerelateerde pagina's