Waarde toets bij gebiedsontwikkeling

Waarde toets bij gebiedsontwikkeling

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Gebiedsontwikkeling inherent schadelijk en verstorend is voor het milieu.
  • Ruimtegebruik in Nederland schaars is.
  •  Economische waarde en intrinsieke waarde samen totale waarde zijn. Onder het laatste valt ecologische waarde en maatschappelijke waarde

overwegende dat;

  • De NOVI een rangvolgorde hanteert voor aanwijzen van bouwlocaties.
  • Gebiedsontwikkeling kan het leven van mensen aanzienlijk verbeteren (door woongelegenheid te bieden) en heeft door verkoop van woningen de middelen om natuur aan te leggen

spreekt uit dat;

  • Bij toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen moet er een waarde toets komen die vaststelt wat de huidige intrinsieke waarde is van het gebied.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De waarde toets zal toetsen of de plannen inclusief de toegedane schade/ waardevermindering onder de streep een hogere totale waarde maken. Hierdoor zal er bij gebiedsontwikkeling meer meekoppelkansen worden benut, bijvoorbeeld het gebruiken van daken voor energie, ecologie en/of wateropslag.