Kosten geneesmiddelen II

Kosten geneesmiddelen II

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Grote groepen patiënten geen toegang hebben tot noodzakelijke medicijnen
  vanwege hoge prijzen van geneesmiddelen;
 • Nederlandse ziekenhuizen in financiële problemen komen door nieuwe dure
  geneesmiddelen;
 • Prijzen voor kankergeneesmiddelen tussen Europese landen met tientallen
  procenten uiteen lopen;
 • Nederland meer voor nieuwe dure kankergeneesmiddelen betaalt dan andere
  Europese landen;
 • Verschillen in welvaart deze prijsverschillen niet verklaren;
 • De geneesmiddelenmarkt geen vrije markt is, omdat patiënten en artsen bereid zijn
  elke prijs te betalen voor een behandeling;
 • De farmaceutische industrie met een winstmarge van 20% behoort tot een van de
  meest winstgevende sectoren;

Overwegende dat:

 • De prijzen van dure geneesmiddelen verlaagd dienen te worden, zodat deze
  betaalbaar blijven binnen het huidige bestel;
 • Europese landen een sterkere onderhandelingspositie krijgen ten opzichte van de
  farmaceutische bedrijven wanneer zij gezamenlijk onderhandelen;
 • Prijsverschillen tussen landen aantonen dat dure middelen goedkoper kunnen
  worden ingekocht;
 • Overheden aan burgers verplicht zijn gelijke en snelle toegang tot de beste beschikbare behandeling te garanderen;

Spreekt uit dat:

 • Europese lidstaten gezamenlijk met farmaceutische bedrijven moeten
  onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen om de toegang tot dure
  medicijnen in Europa te garanderen.