Nashville verklaring

Nashville verklaring

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Het beginselprogramma van de Jonge democraten begint met: ”De Jonge Democraten zijn een progressief-liberale politieke jongerenorganisatie. Zij hebben als ideaal een maatschappij waarin elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien”;

Overwegende dat:

  • De Nashville verklaring zich uitspreekt tegen een maatschappij waarin iedereen zelf keuzes mag maken over zijn geaardheid en gender en dit ook mag uiten;
  • Nederland een samenleving is waarin mensen van verschillende religies en levensovertuigingen wonen en deze mensen het recht moeten hebben om dat uit te dragen en mogen proberen andere mensen te overtuigen van hun visie;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het inhoudelijk niet eens zijn met de Nashville verklaring;
  • De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat de Nashville verklaring en soortgelijke uitingen opgesteld mogen worden en mensen de vrijheid moeten krijgen om dit te mogen blijven doen.

Gerelateerde pagina's