Compensatie leenstelsel

Compensatie leenstelsel

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf het collegejaar 2023-2024 (opnieuw) een basisbeurs en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs worden ingevoerd;
 • Tussen 2015 en 2023 een hele generatie studenten onder het leenstelsel heeft gestudeerd;
  Volgens de Algemene Rekenkamer slechts een derde van de leenstelsel-gelden aantoonbaar besteed is aan het verbeteren van het onderwijs;
 • Het afschaffen van de basisbeurs betekende dat de meeste studenten ongeveer €14.500 aan prestatiebeurs verloren;

Overwegende dat:

 • Deze generatie nu opgezadeld zit met een flink toegenomen schuld;
 • Deze schulden de kans op een fatsoenlijke hypotheek verkleint;
 • Deze schulden van invloed zijn op het welzijn van studenten en jongvolwassenen;
 • Deze generatie weinig tot niet heeft kunnen profiteren van de beloofde onderwijsinvesteringen;
 • Deze generatie ook last heeft van een geflexibiliseerde arbeidsmarkt, een woningtekort en een klimaatcrisis;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten eisen dat de leenstelselcompensatie wordt verhoogd naar €10.000 voor elke student die volledig onder het leenstelsel heeft gestudeerd en recht had op de prestatiebeurs. Ook studenten die hun bachelor en master onder twee verschillende stelsels volgden moeten naar verhouding worden gecompenseerd. De compensatie moet kunnen worden gebruikt voor het aflossen van de studieschuld en/of het volgen van een studie of opleiding.

Gerelateerde pagina's