Ontkoppeling geld voor ontwikkelingssamenwerking en asielopvang

Ontkoppeling geld voor ontwikkelingssamenwerking en asielopvang

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp.

Overwegende dat:

  • Deze bezuinigingen ten koste gaan van het aanpakken van hoofdoorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering en armoede;
  • De bezuinigingen ook ten koste gaan van noodhulp;
  • Deze bezuinigingen voornamelijk ten koste gaan van de allerarmsten in de wereld raken;
  • Ruim 100 ontwikkelingsorganisaties oproepen tot het terugdraaien van deze bezuinigingen;
  • Ruim 100 ontwikkelingsorganisaties pleiten voor een plafond voor uitgave voor de kosten voor asielopvang in Nederland dat uit het ontwikkelingsbudget betaald mag worden.

Spreekt uit dat:

  • Het budget voor ontwikkelingssamenwerking compleet moet worden losgekoppeld van het budget voor vluchtelingenopvang.

Gerelateerde pagina's