Uploadfilters

Uploadfilters

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • De Europese Unie momenteel in triloog is over een nieuwe auteursrechtenrichtlijn;
  • Deze richtlijn artikelen bevat omtrent de toegang tot data op het internet, de rechten en plichten van internetplatforms, en vergoedingen voor het hergebruik van arbitrair kleine stukken tekst;
  • Er elke minuut honderden uren beeldmateriaal naar YouTube alleen al worden geuploaded.

overwegende dat

  • Een beperking op tekst- en datamining de vrije nieuwsvergaring inperkt;
  • Er meer materiaal naar platforms geuploaded wordt dan redelijkerwijs door mensen gecontroleerd kan worden;
  • Internetplatforms alleen via uploadfilters efficiënt en proactief beschermde content kunnen opsporen en blokkeren;
  • Uploadfilters valse positieven kennen, die legitieme content censureren;
  • Zogenoemde “notice and takedown” procedures in de praktijk hun waarde voor rechthebbenden al hebben bewezen, en zelfs deze gebruikt worden om satire en kritische geluiden tegen te gaan.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van maatregelen die direct of indirect leiden tot uploadfilters;
  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van wettelijke restricties op het automatisch verzamelen van publiekelijk toegankelijke informatiebronnen, waaronder nieuws- en perspublicaties.

en gaat over tot de orde van de dag.