Duurzame energie-opwekking

Duurzame energie-opwekking

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Er klimaatverandering is en dat onder andere komt doordat wij als mensen fossielenbrandstoffen verbranden en daarbij broeikasgassen vrijkomen;
  • In het reeds door Nederland geratificeerde klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen en dat geprobeerd moet worden om de stijging op niet meer dan 1,5 graden te laten uitkomen;
  • Nederland heel weinig duurzame energie produceert namelijk een schrale 5,8 procent in 2016;

Overwegende dat:

  • Bij een stijging van 1,5 graden Celsius er een 50% kans is dat er nog rond de Sahara mensen kunnen leven en dat er de Noordpool nog bestaat;
  • Bij een stijging van 2 graden is er waarschijnlijk geen Noordpool meer en kan er niet meer geboerd worden rond de Sahara;
  • De huidige doelstellingen en inspanningen van de Nederlandse regering en het bedrijfsleven niet voldoende zijn om in 2030 fossiel vrij te zijn;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat in 2030 alle energie moet worden opgewekt uit duurzame bronnen en dat dan fossiele energieopwekking volledig is uitgefaseerd.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's