Duurzame energie-opwekking

Duurzame energie-opwekking

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Er klimaatverandering is en dat onder andere komt doordat wij als mensen fossielenbrandstoffen verbranden en daarbij broeikasgassen vrijkomen.
  In het reeds door Nederland geratificeerde klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen en dat geprobeerd moet worden om de stijging op niet meer dan 1,5 graden te laten uitkomen.
  Nederland heel weinig duurzame energie produceert namelijk een schrale 5,8 procent in 2016.

overwegende dat

 • Bij een stijging van 1,5 graden Celsius er een 50% kans is dat er nog rond de Sahara mensen kunnen leven en dat er de Noordpool nog bestaat.
  Bij een stijging van 2 graden is er waarschijnlijk geen Noordpool meer en kan er niet meer geboerd worden rond de Sahara.
  De huidige doelstellingen en inspanningen van de Nederlandse regering en het bedrijfsleven niet voldoende zijn om in 2030 fossiel vrij te zijn.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat in 2030 alle energie moet worden opgewekt uit duurzame bronnen en dat dan fossiele energieopwekking volledig is uitgefaseerd.

en gaat over tot de orde van de dag.