Straatintimidatie

Straatintimidatie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • 84% van de vrouwen op straat weleens (seksueel) geintimideerd is;
  • Naast vrouwen ook veel LHBT’ers op straat last van intimidatie hebben;
  • Straatintimidatie in Amsterdam en Rotterdam reeds strafbaar is gesteld.

overwegende dat

  • Intimidatie op straat als beperkend, beledigend en bedreigend wordt ervaren;
  • Ieder persoon vrij en veilig over straat moet kunnen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het strafbaar stellen van straatintimidatie.

en gaat over tot de orde van de dag.