Huurcommissie

Huurcommissie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • In verreweg de meeste zaken die voor de Huurcommissie verschijnen (in Groningen >80%) de huurder gelijk krijgt;
  De enige maatregelen die de Huurcommissie kan opleggen het verlagen van de huur naar het juiste niveau en het verplicht teruggeven van de teveel gevraagde huur zijn;
  Door te hoge huren studenten gemiddeld 700 euro per jaar teveel betalen;
  Het lastig is te achterhalen welke verhuurders vaak de fout ingaan en welke panden van hen zijn;

overwegende dat

 • Door de beperkte maatregelen die de Huurcommissie tot haar beschikking heeft, de verhuurder er eigenlijk niet op achter uit kan gaan wanneer deze te hoge huren heft, zelfs als de Huurcommissie de huurder gelijk geeft;
  De huidige maatregelen die de Huurcommissie kan treffen dus een onvoldoende afschrikkende werking hebben;

spreekt uit dat

 • De Huurcommissie strengere straffen aan verhuurders op zou moeten kunnen leggen, waaronder boetes;
  De panden van verhuurders die al meer dan vijf keer de fout in zijn gegaan weergegeven worden op een kaart op de site van de Huurcommissie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Als je een te hoge huur gerekend krijgt van je verhuurder (aan de hand van het puntensysteem) kan je naar de Huurcommissie stappen om dit te verhelpen en je huur te verlagen en je teveel betaalde huur terug te krijgen.