Euthanasie bij kinderen

Euthanasie bij kinderen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Een Belgische senaatscommissie onlangs heeft voorgesteld de mogelijkheden bij euthanasie voor kinderen te verruimen;
  • Op dit moment in Nederland euthanasie enkel mogelijk is voor pasgeborenen volgens het Groningen-protocol en voor kinderen vanaf 12 jaar;
  • Er dus een leeftijdsgroep is waar euthanasie niet kan worden toegepast;

Overwegende dat:

  • Ook kinderen onder de 12 geconfronteerd kunnen worden met terminale aandoeningen die gepaard gaan met ondragelijk lijden;
  • Dit voor zowel kinderen als ouders een zeer ernstige situatie kan opleveren waarbij euthanasie serieus moet kunnen worden overwogen;

Spreekt uit dat:

  • Nederland de leeftijdsgrens voor euthanasie moet loslaten;
  • Het voor een arts mogelijk moet worden om aan kinderen onder de twaalf die uitzichtloos en ondragelijk lijden euthanasie te verlenen, in samenspraak tussen ouders en arts waarbij ook het kind voor zover mogelijk moet worden betrokken.