Kunst en het Koningshuis II

Kunst en het Koningshuis II

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau een ruim maar onvolledig overzicht biedt van de schatten van het Koninklijk Huis;
  • Meerdere voorvallen laten zien dat er veel eigendommen van het koningshuis op zolder en andere plekken verborgen liggen;
  • De eerder genoemde stichting als doel heeft kostbare voorwerpen in bruikleen te brengen, te conserveren en als nodig te restaureren;

Overwegende dat:

  • (Kwetsbare) kunst niet op een zolder weggelegd hoort te liggen, omdat de conservering ervan dan niet gegarandeerd kan worden;
  • Te veel kunst voor het algemene publiek onzichtbaar in bezit is van het koningshuis;

Spreekt uit dat:

  • Er een ad hoc commissie tot stand moet komen om alle kunst in bezit van het koningshuis in kaart te brengen en toe te voegen aan het archief van Stichting Archief van het huis van Oranje-Nassau.

Gerelateerde pagina's