Tandarts in basispakket

Tandarts in basispakket

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • In 2006 mondzorg geheel uit het basispakket is gehaald;
 • Volgens Dokters van de Wereld nu meer dan een half miljoen Nederlanders nooit naar de tandarts gaan, waaronder vooral lage inkomens;

Overwegende dat:

 • Een gezond gebit niet een losstaande luxe is maar noodzakelijk voor de algemene gezondheid;
 • De grootte van je bankrekening niet zou moeten bepalen of je basale mondgezondheid kan veroorloven;
 • Een volledig kunstgebit wel wordt vergoed waardoor deze mensen soms gewoon maar gezonde tanden laten trekken;
 • Deze mensen zorg gaan mijden, waardoor de problemen uiteindelijk schrijnender en duurder worden;
 • Het niet naar de tandarts gaan van ouders in deze groep ook allerlei negatieve effecten heeft op kinderen in die gezinnen;
 • Deze ouders vaak niet weten dat de tandarts voor hun kinderen wel vergoed wordt. Op 6-jarige leeftijd is het percentage kinderen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond (60%) met gaatjes meer dan dubbel dat van kinderen zonder (25%);
 • Een jaarlijkse controle in het basispakket voor deze groep minder dan een euro aan de basispremie zou toevoegen;
 • We hier dus spreken over een reëel probleem voor kansengelijkheid en armoedebestrijding in Nederland;

Spreekt uit dat:

 • Een jaarlijkse controle bij de tandarts en behandeling bij acute problemen terug zou moeten komen in het basispakket van de zorgverzekeringen.

Gerelateerde pagina's