Tandarts in basispakket

Tandarts in basispakket

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • In 2006 mondzorg geheel uit het basispakket is gehaald;
 • Volgens Dokters van de Wereld nu meer dan een half miljoen Nederlanders nooit naar de tandarts gaan, waaronder vooral lage inkomens;

overwegende dat

 • Een gezond gebit niet een losstaande luxe is maar noodzakelijk voor de algemene gezondheid;
 • De grootte van je bankrekening niet zou moeten bepalen of je basale mondgezondheid kan veroorloven; 
 • Een volledig kunstgebit wel wordt vergoed waardoor deze mensen soms gewoon maar gezonde tanden laten trekken;
 • Deze mensen zorg gaan mijden, waardoor de problemen uiteindelijk schrijnender en duurder worden;
 • Het niet naar de tandarts gaan van ouders in deze groep ook allerlei negatieve effecten heeft op kinderen in die gezinnen;
 • Deze ouders vaak niet weten dat de tandarts voor hun kinderen wel vergoed wordt. Op 6-jarige leeftijd is het percentage kinderen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond (60%) met gaatjes meer dan dubbel dat van kinderen zonder (25%);
 • Een jaarlijkse controle in het basispakket voor deze groep minder dan een euro aan de basispremie zou toevoegen;
 • We hier dus spreken over een reëel probleem voor kansengelijkheid en armoedebestrijding in Nederland;

spreekt uit dat

 • Een jaarlijkse controle bij de tandarts en behandeling bij acute problemen terug zou moeten komen in het basispakket van de zorgverzekeringen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's