Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • Er een groot verschil is tussen vraag en aanbod op de woningmarkt;
  • Er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn terwijl er juist meer eengezinswoningen worden ontwikkeld;
  • Jongeren met financiële prikkels in krimpgemeenten willen blijven wonen, maar zonder vooruitzicht op een woning
    vertrekken;

Overwegende dat:

  • Wanneer senioren de keuze hebben om een woning te ontwikkelen naar hun wensen zij zorgfaciliteiten ontwikkelen in normale woonwijken waardoor hun laatste woning toekomstbestendig is.
  • Zij blijven hierdoor betrokken bij de maatschappij wat eenzaamheid tegen gaat;
  • Wanneer krimpgemeenten voor een gereduceerde prijs de grond kunnen aanbieden jongeren een grotere kans hebben om te blijven;
  • Het vraaggestuurde ontwikkeling aspect van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap het verschil in vraag en aanbod zal verminderen;

Spreekt uit dat:

  • De overheid beleid moet maken om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te stimuleren.