Eenzaamheid onder jongeren

Eenzaamheid onder jongeren

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Eenzaamheid in toenemende mate een probleem vormt in onze samenleving;
  • De focus op eenzaamheid bestrijding voornamelijk ligt bij 50 plussers;
  • Er verschillende initiatieven lopen vanuit het maatschappelijk middenveld zonder hulp vanuit de overheid;

Overwegende dat:

  • Eenzaamheid bijdraagt aan een toename in depressies en arbeidsongeschikten;
  • De kosten hiervoor bij de samenleving komen te liggen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat de overheid actief campagne moet voeren voor bewustwording van eenzaamheid onder jongeren.

Gerelateerde pagina's