Eenzaamheid onder jongeren

Eenzaamheid onder jongeren

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Eenzaamheid in toenemende mate een probleem vormt in onze samenleving;
  • De focus op eenzaamheid bestrijding voornamelijk ligt bij 50 plussers;
  • Er verschillende initiatieven lopen vanuit het maatschappelijk middenveld zonder hulp vanuit de overheid.

overwegende dat

  • Eenzaamheid bijdraagt aan een toename in depressies en arbeidsongeschikten;
  • De kosten hiervoor bij de samenleving komen te liggen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat de overheid actief campagne moet voeren voor bewustwording van eenzaamheid onder jongeren.

en gaat over tot de orde van de dag.