Rijksvaccinatieprogramma II

Rijksvaccinatieprogramma II

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • De vaccinatiegraad onder de 90% dreigt te komen, waardoor er geen sprake meer is van groepsimmuniteit;
  • Groepsimmuniteit ervoor zorgt dat er geen uitbraken optreden waardoor ook iedereen die niet gevaccineerd kan worden of een verminderde afweer heeft beschermd is;
  • Overdracht van besmettelijke ziektes met name plaatsvindt op plaatsen waar grote groepen kinderen contact met elkaar hebben, zoals scholen;
  • Deelname aan het basisonderwijs verplicht is;
  • Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid van onderwijs;
  • Er nu al scholen met een hoge concentratie van niet-gevaccineerde kinderen zijn;
  • Het concentreren van ongevaccineerde kinderen in dezelfde school ertoe leidt dat ze de kinderziektes (bof, mazelen, rode hond en kinkhoest) tijdens hun kindertijd krijgen;

Overwegende dat:

  • Kinderziektes veel gevaarlijker zijn wanneer je ze krijgt als je geen kind meer bent, dus dat áls ongevaccineerde mensen deze ziektes toch krijgen het wenselijker is dat ze deze ziektes als kind krijgen;
  • Kinderen waarvan het immuunsysteem niet (goed) functioneert op een school moeten kunnen zitten waar ze niet besmet worden met een ziekte waartegen gevaccineerd kan worden;

Spreekt uit dat:

  • Gemeenten individuele scholen toestemming moeten kunnen geven om niet-gevaccineerde kinderen te kunnen weigeren, hierbij in acht nemende dat de toegankelijkheid van onderwijs geen gevaar loopt.