Lage-inkomensvoordeel

Lage-inkomensvoordeel

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

 • Rutte II het Lage-inkomensvoordeel (LIV) heeft ingevoerd per 1 januari 2017;
 • Het LIV bedrijven loonkostensubsidie geeft voor iedere werknemer die tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdient;
 • Deze subsidie vervalt zodra een werknemer meer gaat verdienen dan 125% van het minimumloon;
 • Volgens het CBS (2017) de marginale belastingdruk in Nederland voor een alleenstaande met twee kinderen die van 100% van het minimumloon naar 150% van het minimumloon gaat 90% bedraagt (de zogenaamde doorgroeival);

Overwegende dat:

 • Bedrijven gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de huidige economische hoogconjunctuur geen extra prikkel nodig hebben om personeel in dienst te nemen;
 • Volgens cijfers van het CPB (2015) de kosten van de LIV €100.000 per gewonnen arbeidsjaar bedragen;
 • De wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van loonkostensubsidie zwak is, en niet specifiek toepasbaar op het LIV;
 • Het LIV minstens €500 miljoen per jaar kost;
 • Het LIV bedrijven een perverse prikkel geeft om lonen niet te verhogen;
 • Werknemers slechts een zwakke prikkel hebben om een loonsverhoging te vragen vanwege de doorgroeival;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten vinden dat het Lage-inkomensvoordeel zo spoedig mogelijk moet worden afgeschaft.