Lage-inkomensvoordeel

Lage-inkomensvoordeel

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

 • Rutte II het Lage-inkomensvoordeel (LIV) heeft ingevoerd per 1 januari 2017
 • Het LIV bedrijven loonkostensubsidie geeft voor iedere werknemer die tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdient
 • Deze subsidie vervalt zodra een werknemer meer gaat verdienen dan 125% van het minimumloon
 • Volgens het CBS (2017) de marginale belastingdruk in Nederland voor een alleenstaande met twee kinderen die van 100% van het minimumloon naar 150% van het minimumloon gaat 90% bedraagt (de zogenaamde doorgroeival)

overwegende dat

 • Bedrijven gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de huidige economische hoogconjunctuur geen extra prikkel nodig hebben om personeel in dienst te nemen
 • Volgens cijfers van het CPB (2015) de kosten van de LIV €100.000 per gewonnen arbeidsjaar bedragen
 • De wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van loonkostensubsidie zwak is, en niet specifiek toepasbaar op het LIV
 • Het LIV minstens €500 miljoen per jaar kost
 • Het LIV bedrijven een perverse prikkel geeft om lonen niet te verhogen
 • Werknemers slechts een zwakke prikkel hebben om een loonsverhoging te vragen vanwege de doorgroeival

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat het Lage-inkomensvoordeel zo spoedig mogelijk moet worden afgeschaft

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het Lage-inkomensvoordeel is een subsidie voor werkgevers. Het is duur, doet vrijwel niks voor werknemers en kan leiden tot een toename van inkomensongelijkheid. Voor €500 miljoen kan het Rijk heel veel leuke dingen doen en dit is er niet één van. Afschaffen dus!

Gerelateerde pagina's