Jongensbesnijdenis

Jongensbesnijdenis

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Niet-therapeutische besnijdenis jaarlijks zo’n 15.000 keer voorkomt bij jongens in
  Nederland;
 • Vrouwenbesnijdenis, inclusief de letselloze variant al enige tijd is verboden;

Overwegende dat:

 • Niet-therapeutische besnijdenis zonder instemming van de persoon die de ingreep
  ondergaat een grove inbreuk is op diens rechten;
 • Het aanbrengen van en permanente wijziging op het lichaam van een kind in het
  kader van geloofsuitoefening indruist tegen de vrijheid van de religie omdat de
  minderjarige permanent een merkteken meedraagt;
 • Besnijdenis geen noemenswaardige voordelen biedt, maar zoals elke medische
  ingreep tot complicaties kan leiden;
 • De Jonge Democraten het recht op lichamelijke integriteit en vrijheid van religie
  boven de ouderlijke autonomie plaatsen;

Spreekt uit dat:

 • Niet-medisch noodzakelijke besnijdenis volgens de Jonge Democraten alleen
  toegestaan zou moeten worden met de uitdrukkelijke toestemming van de
  wilsbekwame persoon die de ingreep ondergaat.