Erkenning Taiwan

Erkenning Taiwan

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

 • Taiwan niet erkend wordt door Nederland.
 • Taiwan door niet erkend te worden niet mag worden toegelaten tot internationale organisaties zoals de Verenigde Naties.
 • Chinese dreiging tegen Taiwan toeneemt zowel in woorden als daden, via bijvoorbeeld het dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan insturen om druk op het land te zetten.

overwegende dat;

 • Niet mee kunnen doen aan internationale organisaties ingrijpende gevolgen kan hebben, zoals geen aanspraak kunnen maken op WHO-steun, niet mee kunnen doen aan een internationaal arbitragehof en buitengesloten worden van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
 • Niet erkend worden ingrijpende gevolgen kan hebben zoals het niet kunnen sluiten van officiële handelsverdragen.
 • Taiwan al sinds 1949 een de facto onafhankelijke staat is en zich inmiddels tot een sterke liberaal-democratische rechtsstaat heeft ontwikkeld.
 •  Een groeiende meerderheid van de bevolking van Taiwan onafhankelijkheid wenst en slechts 12,5% achter hereniging met China staat.
 • Veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken staatsburger van Taiwan voelen en 82% aangeeft zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om de landen te herenigen.
 • De liberaal-democratische rechtsstaat internationaal onder druk staat en beschermd dient te worden.
 • Taiwan veel bijdraagt aan de wereld.

spreekt uit dat;

 • Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwanese onafhankelijkheid dient te erkennen als het Taiwanese volk hier democratisch toe besluit.

en gaat over tot de orde van de dag.