Erkenning Taiwan

Erkenning Taiwan

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • Taiwan niet erkend wordt door Nederland;
 • Taiwan door niet erkend te worden niet mag worden toegelaten tot internationale organisaties zoals de Verenigde Naties;
 • Chinese dreiging tegen Taiwan toeneemt zowel in woorden als daden, via bijvoorbeeld het dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan insturen om druk op het land te zetten;

Overwegende dat:

 • Niet mee kunnen doen aan internationale organisaties ingrijpende gevolgen kan hebben, zoals geen aanspraak kunnen maken op WHO-steun, niet mee kunnen doen aan een internationaal arbitragehof en buitengesloten worden van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds;
 • Niet erkend worden ingrijpende gevolgen kan hebben zoals het niet kunnen sluiten van officiële handelsverdragen;
 • Taiwan al sinds 1949 een de facto onafhankelijke staat is en zich inmiddels tot een sterke liberaal-democratische rechtsstaat heeft ontwikkeld;
 •  Een groeiende meerderheid van de bevolking van Taiwan onafhankelijkheid wenst en slechts 12,5% achter hereniging met China staat;
 • Veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken staatsburger van Taiwan voelen en 82% aangeeft zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om de landen te herenigen;
 • De liberaal-democratische rechtsstaat internationaal onder druk staat en beschermd dient te worden;
 • Taiwan veel bijdraagt aan de wereld;

Spreekt uit dat:

 • Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwanese onafhankelijkheid dient te erkennen als het Taiwanese volk hier democratisch toe besluit.