MH17

MH17

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De Onderzoekraad voor de Veiligheid heeft aangetoond dat vlucht MH-17 vanuit
  door rebellen gecontroleerd gebied met een BUK-raket is neergehaald;
 • Het onafhankelijk onderzoeksinitiatief Bellingcat een aantal Russische verdachten
  in beeld heeft gekregen die mogelijk betrokken waren bij de lancering van de raket;
 • De Russische Federatie de rechtsgang naar het Internationaal Strafhof met zijn
  Veto-stem onmogelijk heeft gemaakt.

overwegende dat

 • De separatisten zonder de betrokkenheid en instemming van de hoogste echelons
  van de Russische regering nooit over dergelijke wapensystemen hadden kunnen
  beschikken;
 • De verantwoordelijkheid voor de beslissing de rebellen met dergelijke wapens uit te
  rusten uiteindelijk bij de Russische regering ligt;
 • Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne op dit moment overleg voeren
  over te nemen juridische stappen.

spreekt uit dat

 • Het strafrechtelijk onderzoek naar de daders zich niet beperkt tot de uitvoerders,
  maar ook tot de opdrachtgevers en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's