MH17

MH17

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • De Onderzoekraad voor de Veiligheid heeft aangetoond dat vlucht MH-17 vanuit
  door rebellen gecontroleerd gebied met een BUK-raket is neergehaald;
 • Het onafhankelijk onderzoeksinitiatief Bellingcat een aantal Russische verdachten
  in beeld heeft gekregen die mogelijk betrokken waren bij de lancering van de raket;
 • De Russische Federatie de rechtsgang naar het Internationaal Strafhof met zijn
  Veto-stem onmogelijk heeft gemaakt;

Overwegende dat:

 • De separatisten zonder de betrokkenheid en instemming van de hoogste echelons
  van de Russische regering nooit over dergelijke wapensystemen hadden kunnen
  beschikken;
 • De verantwoordelijkheid voor de beslissing de rebellen met dergelijke wapens uit te rusten uiteindelijk bij de Russische regering ligt;
 • Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne op dit moment overleg voeren
  over te nemen juridische stappen;

Spreekt uit dat:

 • Het strafrechtelijk onderzoek naar de daders zich niet beperkt tot de uitvoerders,
  maar ook tot de opdrachtgevers.

Gerelateerde pagina's