handel persoonsgegevens

handel persoonsgegevens

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • (Persoons)gegevens nu vaak bijvangst zijn in de digitale wereld;
  • Deze data wel waarde heeft;
  • Grote bedrijven ‘gratis’ diensten aanbieden die als hoofddoel hebben het verzamelen van gegevens van klanten en bezoekers;

overwegende dat

  • Iedereen de zeggenschap over haar eigen persoonsgegevens dient te behouden;
  • Deze zeggenschap nu vaak ten onder gaat aan de commerciële belangen;
  • Een goed geïnformeerde keuze voor veel burgers te lastig is, omdat het om complexe technische onderwerpen gaat;

spreekt uit dat

  • De commerciële handel in persoonsgegevens van derden verboden moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.