Openbaar vervoer dunbevolkte regio’s

Openbaar vervoer dunbevolkte regio’s

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

 • Het openbaar vervoer (OV) in Nederland steeds meer ingericht wordt op kostenefficiëntie;
 • Het OV vrijwel per definitie verlieslatend is;
 • Veel mensen, zoals ouderen of jongeren zijn aangewezen op het OV;
 • De laatste jaren veel OV-lijnen zijn een minder aanbod hebben gekregen of zijn afgeschaft;

Overwegende dat:

 • Het OV, minus het hoofdrailnet, door regionale overheden georganiseerd moet worden;
 • Zij ook verantwoordelijk zijn voor de bekostiging hiervan;
 • Kleine provincies minder budget hebben om het regionale OV-net te financieren;
 • Deze provincies veelal een lagere bevolkingsdichtheid kennen en grotere reisafstanden;
 • Het OV in dergelijke gebieden kostbaarder is in exploitatie;
 • Er een scheefgroei ontstaat in het OV-aanbod tussen regio’s met een hoger budget, meer bewonersdichtheid en beter OV-aanbod en regio’s waar dit tegenovergesteld is;

Spreekt uit dat:

 • De rijksoverheid dunbevolkte regio’s ondersteunt om een OV-aanbod te realiseren dat gelijke voet heeft qua kwaliteit t.o.v. meer dichtbevolkte regio’s.