Openbaar vervoer dunbevolkte regio’s

Openbaar vervoer dunbevolkte regio’s

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Het openbaar vervoer (OV) in Nederland steeds meer ingericht wordt op kostenefficiëntie;
  Het OV vrijwel per definitie verlieslatend is;
  Veel mensen, zoals ouderen of jongeren zijn aangewezen op het OV;
  De laatste jaren veel OV-lijnen zijn een minder aanbod hebben gekregen of zijn afgeschaft.

overwegende dat

 • Het OV, minus het hoofdrailnet, door regionale overheden georganiseerd moet worden;
  Zij ook verantwoordelijk zijn voor de bekostiging hiervan;
  Kleine provincies minder budget hebben om het regionale OV-net te financieren;
  Deze provincies veelal een lagere bevolkingsdichtheid kennen en grotere reisafstanden;
  Het OV in dergelijke gebieden kostbaarder is in exploitatie;
  Er een scheefgroei ontstaat in het OV-aanbod tussen regio’s met een hoger budget, meer bewonersdichtheid en beter OV-aanbod en regio’s waar dit tegenovergesteld is.

spreekt uit dat

 • De rijksoverheid dunbevolkte regio’s ondersteunt om een OV-aanbod te realiseren dat gelijke voet heeft qua kwaliteit t.o.v. meer dichtbevolkte regio’s.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een regio als Zeeland heeft 30 miljoen per jaar beschikbaar om de OV-concessie voor de gehele provincie te financieren. In de regio Zuid-Oost Brabant is dat 21 miljoen per jaar. En de RET kan zonder subsidie het OV in Rotterdam uitoefenen. Dit heeft te maken met grotere vervoersstromen (en dus meer betalende passagiers), maar ook een kleiner verzorgingsgebied. Bussen zijn dus korter onderweg. Om in regio’s als Zeeland een degelijk OV-aanbod te realiseren is meer budget nodig, iets dat de provincie Zeeland niet heeft. Daardoor worden nu minder rendabele lijnen geschrapt en het aanbod verder verschraalt.