Formule 1 Zandvoort

Formule 1 Zandvoort

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • De Formule 1 een evenement is dat georganiseerd wordt door de private sector;
  • Het kabinet om deze reden geen subsidie wil verlenen aan de Formule 1;
  • De bereikbaarheid van het circuit van Zandvoort op dit moment onvoldoende is voor de verwachte toestroom van bezoekers voor de Formule 1;
  • Gemeenten, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid door de Formule 1 op dit moment gedwongen worden om miljoenen uit te geven aan infrastructuur en verkeersveiligheid om dit evenement te realiseren;

Overwegende dat:

  • Alleen al de burgers van Zandvoort gemiddeld 300 euro aan gemeentelijke belastingen betalen aan het verbeteren van de infrastructuur, terwijl de kaartjes van minimaal 585 euro voor de meeste mensen onbereikbaar blijven;
  • Een groot gedeelte van de infrastructurele verbetering niet essentieel zijn buiten F1-seizoen om;

Spreekt uit dat:

  • De kosten van de Formule 1 op Zandvoort ook niet op indirecte wijze verhaald mogen worden op burgers via projecten ter verbetering van infrastructuur.