Sekszorg

Sekszorg

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Sekszorg sinds 2014 niet meer mag worden betaald uit het pgb (persoonsgebonden budget);
  • Voor de regeling van het PGB sekszorg niet wordt gezien als officiële vorm van zorg;
  • Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan (seksuele) intimiteit kan leiden tot zware psychische problemen; zoals stress en depressie;
  • Patiënten met fysieke en/of gepsychiatriseerde ziektebeelden baat kunnen hebben bij sekszorg in de behandeling van hun ziektebeeld;
  • Reeds organisaties bestaan met BIG-geregistreerde sekszorgverleners;

Overwegende dat:

  • Bijna iedereen behoefte heeft aan (seksuele) intimiteit;
  • Seksuele intimiteit voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn;
  • Reguliere sekswerkers voor mensen met fysieke of psychologische beperkingen geen optie zijn in het voorzien van hun behoeften;
  • Andere medische kosten kunnen worden verminderd, bij effectieve inzet van sekszorg;

Spreekt uit dat:

  • Sekszorg van gediplomeerde sekszorgverleners moet kunnen worden bekostigd vanuit het PGB.