TTIP I

TTIP I

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • De Europese Unie al jaren met de Verenigde Staten onderhandelt over een handelsverdrag (TTIP);
  • Er soms grote verschillen bestaan in kwaliteitsstandaarden en regels tussen de EU en de VS;
  • Kwaliteitsstandaarden wereldwijd worden bepaald door het grootste handelsblok;

Overwegende dat:

  • Niet alles om economische groei draait;
  • De EU en de VS een grote positieve invloed kunnen hebben op kwaliteitsstandaarden en regels die wereldwijd gehanteerd worden als ze hun krachten bundelen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het van groot belang vinden dat Europese eisen met betrekking tot o.a. milieu, voedselveiligheid en gezondheid niet in het gedrang komen als gevolg van TTIP en het verdrag beschouwen als een grote kans om wereldwijd hogere kwaliteitsstandaarden te realiseren.

 

 

Gerelateerde pagina's