Cryptocurrency II

Cryptocurrency II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Er op dit moment ongeveer 200 duizend Cryptocurrency ‘transacties’ per dag worden gedaan;
  • Het energieverbruik van deze transacties gelijk is aan het energievebruik van 6.287.922 (6,29 miljoen) Amerikaanse huishoudens;
  • Het energieverbruik alleen maar toeneemt naarmate de berekeningen die nodig zijn om elke transactie te valideren ingewikkelder worden;
  • Er per dag zo’n 2 miljard ‘normale’ (niet-cryptocurrency gerelateerde) digitale transacties worden gedaan door consumenten dmv creditcards/debitcards etc.;
  • Het totale energieverbruik tenminste gelijk zou zijn aan het energieverbruik van 78 miljard Amerikaanse huishoudens, wanneer alle consumententransacties met cryptocurrencies zouden worden uitgevoerd;

Overwegende dat:

  • We ernaar streven om energieverbruik te beperken;
  • Een dermate hoog energieverbruik ongewenst is voor het milieu;
  • Energie schaars is;

Spreekt uit dat:

  • Cryptocurrencies een ongewenst en ongeschikt betaalmiddel zijn voor dagelijkse consumententransacties.