Cryptocurrency II

Cryptocurrency II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Er op dit moment ongeveer 200 duizend Cryptocurrency ‘transacties’ per dag worden gedaan;
  • Het energieverbruik van deze transacties gelijk is aan het energievebruik van 6.287.922 (6,29 miljoen) Amerikaanse huishoudens;
  • Het energieverbruik alleen maar toeneemt naarmate de berekeningen die nodig zijn om elke transactie te valideren ingewikkelder worden;
  • Er per dag zo’n 2 miljard ‘normale’ (niet-cryptocurrency gerelateerde) digitale transacties worden gedaan door consumenten dmv creditcards/debitcards etc.;
  • Het totale energieverbruik tenminste gelijk zou zijn aan het energieverbruik van 78 miljard Amerikaanse huishoudens, wanneer alle consumententransacties met cryptocurrencies zouden worden uitgevoerd.

overwegende dat

  • We ernaar streven om energieverbruik te beperken;
  • Een dermate hoog energieverbruik ongewenst is voor het milieu;
  • Energie schaars is.

spreekt uit dat

  • Cryptocurrencies een ongewenst en ongeschikt betaalmiddel zijn voor dagelijkse consumententransacties.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Blockchain heeft zeker nuttige toepassingen, maar cryptocurrencies als een valuta voor dagelijks gebruik is daar zeker niet een van. Een van de belangrijkste redenen daarvoor het grote energieverbruik dat nodig is om transacties uit te voeren.