Zwemles

Zwemles

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • De zwemvaardigheid van kinderen slecht is.
 • Elk jaar nog veel mensen verdrinken, mede omdat ze het zwemmen niet meer machtig zijn.
 • De zwemvaardigheid van kinderen achteruitgaat, omdat ze het zwemmen niet bijhouden.
 • De helft van de kinderen in Nederland te weinig beweegt.
 • In 1991 nog 9 van de 10 basisscholen aan schoolzwemmen deden, wat in 2017 afgenomen is tot 1 op de 3.
 • Het schoolzwemmen een verplicht onderdeel was op de basisschool tot 1985. Dit is afgeschaft omdat ouders hun kinderen zelf laten leren zwemmen.

overwegende dat

 • Niet alle ouders de noodzaak inzien van het leren of het bijhouden van zwemmen of daar de financiële middelen niet voor hebben.
 • Vooral kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond treft het niet zwemvaardig zijn.
 • Kinderen met een migratie-achtergrond kunnen vaker niet zwemmen.
 • Elk kind naar school gaat en hierdoor elk kind de kans krijgt om zwemvaardig te worden/blijven.
 • Scholen sport en bewegen te beperkt aanbieden.

spreekt uit dat

 • Zwemles weer ingevoerd moet worden in het primair onderwijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dat de zwemvaardigheid bij kinderen slecht is blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Hogeschool Windesheim vanuit het kennisproject NL Zwemveilig (augustus 2018).
Uit cijfers van CBS blijkt dat van alle verdrinkingen, daarvan 20% mensen zijn met een niet-Westerse achtergrond (2017)
Uit onderzoek van de Sportraad, raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Onderwijsraad blijkt dat de helft van de kinderen te weinig bewegen in Nederland en scholen bieden sport en bewegen te beperkt aan

Gerelateerde pagina's