Zwemles

Zwemles

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • De zwemvaardigheid van kinderen slecht is;
 • Elk jaar nog veel mensen verdrinken, mede omdat ze het zwemmen niet meer machtig zijn;
 • De zwemvaardigheid van kinderen achteruitgaat, omdat ze het zwemmen niet bijhouden;
 • De helft van de kinderen in Nederland te weinig beweegt;
 • In 1991 nog 9 van de 10 basisscholen aan schoolzwemmen deden, wat in 2017 afgenomen is tot 1 op de 3;
 • Het schoolzwemmen een verplicht onderdeel was op de basisschool tot 1985. Dit is afgeschaft omdat ouders hun kinderen zelf laten leren zwemmen;

Overwegende dat:

 • Niet alle ouders de noodzaak inzien van het leren of het bijhouden van zwemmen of daar de financiële middelen niet voor hebben;
 • Vooral kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond treft het niet zwemvaardig zijn;
 • Kinderen met een migratie-achtergrond kunnen vaker niet zwemmen;
 • Elk kind naar school gaat en hierdoor elk kind de kans krijgt om zwemvaardig te worden/blijven;
 • Scholen sport en bewegen te beperkt aanbieden;

Spreekt uit dat:

 • Zwemles weer ingevoerd moet worden in het primair onderwijs.

Gerelateerde pagina's