Letterenonderwijs

Letterenonderwijs

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

 • Bezuinigingen, resultaat van het heilloze bètafetisjisme, resulteren in steeds verdergaande verarming van het alfacurriculum van de Nederlandse universiteiten;
 • Hierdoor complete vakgebieden verdwijnen uit het Nederlands taalgebied;
 • Bepaalde opleidingen worden gereorganiseerd tot brede algemene opleidingen;
 • Letterenfaculteiten vandaag de dag worstelen met de nieuwe economische situatie;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten zich uitspreken tegen de negatieve effecten van kennisvalorisatie;
 • Er door dergelijke bezuinigen steeds meer brede opleidingen ontstaan;
 • Er hiermee vakspecifieke kennis verloren gaat;
 • Er immer behoefte is aan vakspecifieke kennis;
 • De Jonge Democraten universiteiten niets letterlijk willen opleggen;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een systeem waarin universiteiten onderling afspraken maken om een zo breed mogelijk opleidingsaanbod te waarborgen binnen het Nederlands taalgebied;
 • Universiteiten zich dienen te specialiseren in bepaalde vakgebieden;
 • Opleidingen zodoende niet op elke universiteit aangeboden hoeven te worden.

Gerelateerde pagina's