Voedselverspilling

Voedselverspilling

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • In Nederland jaarlijks 38% van al het consumeerbare voedsel wordt weggegooid;
 • Dit neerkomt op 3 miljoen ton voedsel met een waarde van 5 miljard euro;
 • Supermarkten nu volledig aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt kan
  worden door gedoneerd voedsel;
 • Het aantal personen dat wekelijks de voedselbank bezoekt de afgelopen jaren is
  gestegen;

Overwegende dat:

 • Supermarkten zich echter geremd voelen voedsel te doneren door de volledige
  aansprakelijkheid;
 • De 94.000 gezinnen, die zich iedere week bij de voedselbank melden, dit voedsel goed zouden kunnen gebruiken;
 • In Italië en Amerika wetgeving inmiddels is veranderd en bedrijven slechts beperkt
  aansprakelijk zijn als zij voedsel doneren;

Spreekt uit dat:

 • Wetgeving in Nederland versoepeld dient te worden zodat supermarkten slechts
  beperkt aansprakelijk kunnen worden gehouden en makkelijker voedsel doneren
  zoals de Voedselbank.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's