Voedselverspilling

Voedselverspilling

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • In Nederland jaarlijks 38% van al het consumeerbare voedsel wordt weggegooid;
 • Dit neerkomt op 3 miljoen ton voedsel met een waarde van 5 miljard euro;
 • Supermarkten nu volledig aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt kan
  worden door gedoneerd voedsel;
 • Het aantal personen dat wekelijks de voedselbank bezoekt de afgelopen jaren is
  gestegen.

overwegende dat

 • Supermarkten zich echter geremd voelen voedsel te doneren door de volledige
  aansprakelijkheid;
 • De 94.000 gezinnen, die zich iedere week bij de voedselbank melden, dit voedsel goed zouden kunnen gebruiken;
 • In Italië en Amerika wetgeving inmiddels is veranderd en bedrijven slechts beperkt
  aansprakelijk zijn als zij voedsel doneren;

spreekt uit dat

 • Wetgeving in Nederland versoepeld dient te worden zodat supermarkten slechts
  beperkt aansprakelijk kunnen worden gehouden en makkelijker voedsel doneren
  zoals de Voedselbank.

en gaat over tot de orde van de dag.