Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Het kabinet voornemens is om in alle arbeidsongeschiktheidsregelingen de loonkostensubsidie te vervangen door een loondispensatieregeling;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor effectief een lager minimumloon hebben dat anderen;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor meer en langer afhankelijk zijn van een uitkering;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor minder pensioen en WW opbouwen dan hun directe collega’s;

overwegende dat

  • Het minimumloon ook echt een minimum hoort te zijn;
  • Arbeidsongeschikten gelijke rechten horen te hebben als hun collega’s;
  • Werken moet lonen;

spreekt uit dat

  • Voor alle arbeidsongeschiktheidsregelingen de loondispensatie moet worden afgeschaft en loonkostensubsidie behouden moet blijven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Met loonkostensubsidie heeft een werkgever recht op een subsidie voor het aannemen van een werknemer die anders voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking zou komen. Hiermee wordt het aantrekkelijk voor werkgevers om ook mensen met een beperking aan te nemen. Loondispensatie tracht hetzelfde te bereiken door werkgevers toe te staan werknemers met een arbeidsbeperking minder te betalen, zelfs onder het minimumloon. Het verschil wordt dan
gecompenseerd door de uitkering. Het gevolg hiervan is dat de werknemer langer vast zit aan twee inkomstenbronnen, het salaris en de uitkering. Slechts via het brutosalaris worden pensioen/WW opgebouwd. Arbeidsbeperkten bouwen deze daardoor minder op.

Gerelateerde pagina's