Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Het kabinet voornemens is om in alle arbeidsongeschiktheidsregelingen de loonkostensubsidie te vervangen door een loondispensatieregeling;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor effectief een lager minimumloon hebben dat anderen;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor meer en langer afhankelijk zijn van een uitkering;
  • Arbeidsongeschikten hierdoor minder pensioen en WW opbouwen dan hun directe collega’s;

Overwegende dat:

  • Het minimumloon ook echt een minimum hoort te zijn;
  • Arbeidsongeschikten gelijke rechten horen te hebben als hun collega’s;
  • Werken moet lonen;

Spreekt uit dat:

  • Voor alle arbeidsongeschiktheidsregelingen de loondispensatie moet worden afgeschaft en loonkostensubsidie behouden moet blijven.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's