Voorkeursdrempel

Voorkeursdrempel

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • De drempel om via voorkeursstemmen op 25% van de kiesdeler bedraagt (zo’n
  15.000 stemmen);
 • Sinds de voorkeursdrempel op 25% staat (de afgelopen zes verkiezingen), slechts
  negen personen gelukt is om vanuit een onverkiesbare plek in de Kamer te komen;

Overwegende dat:

 • Het onontbeerlijk is voor een goede controle op de macht om het Grondwettelijke
  recht zonder (partij)last te kunnen stemmen uit te kunnen oefenen;
 • De macht van de partij(toppen) (over de kieslijsten) het (stem)gedrag van
  parlementsleden beïnvloed;
 • Een verlaging van de kiesdrempel voor individuele parlementsleden meer macht
  aan kiezers geeft om zelf het parlement samen te kunnen stellen;
 • Door een verlaging van de kiesdrempel parlementsleden van hun baan afhankelijker
  worden van de kiezer, en daardoor beter naar diezelfde kiezer moeten luisteren;

Spreekt uit dat:

 • De drempel om via voorkeursstemmen de Kamer in te komen zal moeten worden
  verlaagd tot 15 procent van de kiesdeler (zo’n 9.000 stemmen).

Gerelateerde pagina's