Nationale Studenten Enquête

Nationale Studenten Enquête

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Minister Van Engelshoven hogeronderwijsinstellingen wil verplichten om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête middels een wetsvoorstel;

Overwegende dat:

  • De resultaten van de NSE niet bruikbaar zijn voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en Studiekeuze123, de partij achter de NSE, ondanks jaren aan klachten, geen verbetering laat zien;
  • Cijfers die uit de NSE komen gebaseerd zijn op tientallen vragen, met als resultaat een verschil tussen instellingen van nog geen tiende van een procent;
  • Er aan dergelijke verschillen geen enkele conclusies verbonden kunnen worden;
  • Onderwijsinstellingen niet zelf kunnen aangeven welke vraag voor welke opleiding relevant is, waardoor ook een hoop irrelevante data wordt meegewogen in het totaal;
  • De koepelorganisatie van alle HBO’s en meerdere universiteiten al hebben aangegeven liever samen een alternatieve enquête te willen zoeken;
  • De resultaten van de NSE binnen instellingen bijna standaard in de prullenbak belanden, terwijl er wel een hoop heisa wordt gemaakt over het invullen en hier veel geld aan wordt besteed;

Spreekt uit dat:

  • Het niet aan hogeronderwijsinstellingen verplicht zou moeten worden om deel te nemen aan de NSE;
  • De zoektocht naar een alternatieve enquête die alle Nederlandse opleidingen in het Hoger Onderwijs met elkaar vergelijkt moet worden toegestaan.

Gerelateerde pagina's