Periodieke vrijwillige coronaprikken

Periodieke vrijwillige coronaprikken

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Vaccins, zeker met periodieke boosters, goede bescherming bieden tegen het coronavirus.

overwegende dat;

  • We op de lange termijn terug willen keren naar het ‘’oude normaal’’.
  • Corona zeker geen griepje is, maar op termijn een vergelijkbare rol met griepgolven zou kunnen gaan spelen.
  • Kwetsbaren nu al jaarlijks een griepprik kunnen halen.

spreekt uit dat;

  • Iedere Nederlander zo nodig op vrijwillige basis een periodieke coronaprik kan halen.

en gaat over tot de orde van de dag.