Periodieke vrijwillige coronaprikken

Periodieke vrijwillige coronaprikken

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Vaccins, zeker met periodieke boosters, goede bescherming bieden tegen het coronavirus;

Overwegende dat:

  • We op de lange termijn terug willen keren naar het ‘’oude normaal’’;
  • Corona zeker geen griepje is, maar op termijn een vergelijkbare rol met griepgolven zou kunnen gaan spelen;
  • Kwetsbaren nu al jaarlijks een griepprik kunnen halen;

Spreekt uit dat:

  • Iedere Nederlander zo nodig op vrijwillige basis een periodieke coronaprik kan halen.