Vrijheid van vereniging

Vrijheid van vereniging

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • De vrijheid van vereniging een grondrecht is;

Overwegende dat:

  • De vrijheid van vereniging een fundamenteel recht is in de liberale rechtsstaat;
  • Verenigingen private organisaties zijn;
  • Verenigingen veelsoortig zijn, waarbij gedacht kan worden aan sportverenigingen, kerkverenigingen, muziekverenigingen en politieke verenigingen;
  • De verenigingsvrijheid impliceert dat de vereniging zelf bepaalt wie het lidmaatschap kan verwerven;
  • De overheid zeer terughoudend dient te zijn bij het opleggen van regels over op welke wijze mensen zich verenigen;
  • Het ledenbeleid van een vereniging in dienst moet staan van de statutaire doelstelling van de vereniging;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten de vrijheid van vereniging zien als fundamenteel grondrecht, net als de vrijheid van betoging en de vrijheid van meningsuiting;
  • Verenigingen zelf over hun ledenbeleid gaan en de overheid slechts in uitzonderlijke gevallen in mag interveniëren.

Gerelateerde pagina's