Dieseltreinen

Dieseltreinen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Aanbieders van treinvervoer in Nederland nog steeds regelmatig dieseltreinen inzetten;
  • In Nederland nog steeds trajecten zijn die niet zijn geelektrificeerd;

Overwegende dat:

  • Dieseltreinen zoveel broeikasgassen uitstoten dat reizen met de auto gemiddeld genomen milieuvriendelijker is volgens sommige wetenschappers;
  • Diesel niet duurzaam geproduceerd en gebruikt kan worden;
  • Elektrisch aangedreven treinen dat wel doen;
  • Alle spoorlijnen elektrificeren erg kostbaar kan zijn voor de paar treinen die er rijden;
  • Er tests worden gedaan met op mierenzuur aangedreven auto’s en bussen op de TU/e;

Spreekt uit dat:

  • ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu enkele spoorbanen aanwijzen als proeftrajecten voor nieuwe aandrijfmethoden die op duurzame energie zijn gebaseerd en hier innovatie mogelijk maakt;
  • De rest van de spoorlijnen voorziet van bovenleidingen en treinaanbieders zo snel mogelijk laat overstappen op elektrisch aangedreven treinen.