Dieseltreinen

Dieseltreinen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Aanbieders van treinvervoer in Nederland nog steeds regelmatig dieseltreinen inzetten.
  In Nederland nog steeds trajecten zijn die niet zijn geelektrificeerd.

overwegende dat

 • Dieseltreinen zoveel broeikasgassen uitstoten dat reizen met de auto gemiddeld genomen milieuvriendelijker is volgens sommige wetenschappers.
  Diesel niet duurzaam geproduceerd en gebruikt kan worden.
  Elektrisch aangedreven treinen dat wel doen.
  Alle spoorlijnen elektrificeren erg kostbaar kan zijn voor de paar treinen die er rijden.
  Er tests worden gedaan met op mierenzuur aangedreven auto’s en bussen op de TU/e.

spreekt uit dat

 • ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu enkele spoorbanen aanwijzen als proeftrajecten voor nieuwe aandrijfmethoden die op duurzame energie zijn gebaseerd en hier innovatie mogelijk maakt.
  De rest van de spoorlijnen voorziet van bovenleidingen en treinaanbieders zo snel mogelijk laat overstappen op elektrisch aangedreven treinen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er ontstaan steeds nieuwe methoden om transport duurzaam aangedreven te maken. Op trajecten waar maar 1x per uur een trein rijdt is beter om die ene trein in te zetten voor tests met innovatieve aandrijving i.p.v. het hele baanvak te voorzien van een (elektrische) bovenleiding.