Transitie transgenders

Transitie transgenders

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • Een geslachtsveranderende operatie voor transgenders vanuit het basispakket vergoed wordt;
  • De behandeling voor de transitie van secundaire geslachtskenmerken (bijvoorbeeld borstprotheses en ontharingsbehandelingen) niet vergoed wordt;

Overwegende dat:

  • Het VN-Vrouwenrechten Comité (CEDAW) en de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Nederland de afgelopen jaren opriepen om de behandeling van secundaire geslachtskenmerken van transgenders te vergoeden, transgenders hun lichaam in overeenstemming moeten kunnen brengen met hun identiteit en dat niet afhankelijk zou mogen zijn van de vraag of zij zich dat kunnen veroorloven;

Spreekt uit dat:

  • De gehele transitie van transgenders vergoed zou moeten worden vanuit het basispakket.