end-to-end encryptie

end-to-end encryptie

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • End-to-end encryptie wordt gebruikt door allerlei veelgebruikte berichtendiensten als WhatsApp en Facebook Messenger;
  • De EU stappen onderneemt om terrorismebestrijding te vergemakkelijken;
  • Een gelekte memo laat zien dat de EU volledige end-to-end encryptie wil beëindigen zodat veiligheidsdiensten berichten kunnen lezen;
  • De Jonge Democraten voorvechters van het recht op privacy zijn;

overwegende dat

  • Opsporing van misdrijven belangrijk is, maar het recht op privacy niet ondergeschikt mag raken aan de mogelijkheid om boeven te vangen;
  • Digitale zaken en de overheid niet het allerbeste huwelijk hebben;
  • Er altijd een kans bestaat dat criminelen misbruik kunnen maken van een vermindering van de cyberveiligheid;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat het recht op volledige end-to-end encryptie van berichtendiensten behouden moet blijven.

en gaat over tot de orde van de dag.