Flexcontracten

Flexcontracten

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

 • De huidige ketenregeling inhoudt dat een opeenvolgende
  arbeidsovereenkomsten gezamenlijk twee jaar mogen lopen;
 • Er binnen die die twee jaar drie arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
  worden;
 • De ketenregeling wordt doorbroken als tussen de
  arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden tijd zit;
 • Van de ketenregeling alleen afgeweken kan worden bij CAO;

Overwegende dat:

 • De nieuwe ketenregeling niet de gehoopte uitwerking heeft;
 • Mensen nu vaak, ook al willen beide partijen werken op basis van
  tijdelijke contracten, na twee jaar aan de kant worden gezet;
 • Zowel werkgevers als werknemers vaak behoefte hebben aan flexibiliteit;

Spreekt uit dat:

 • Het mogelijk zou moeten zijn langere tijd tijdelijke arbeidscontracten af
  te blijven sluiten. Denk hierbij aan vijf jaar. Hoe langer de arbeidsrelatie
  loopt, hoe langer de opzegtermijn voor beide partijen dan zou moeten
  zijn.