Sluiting onderwijs door corona

Sluiting onderwijs door corona

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • De coronapandemie al twee jaar ons land teistert;
 • Het fysieke onderwijs in reactie hierop al meerdere malen is gesloten;

Overwegende dat:

 • De sluiting leerachterstanden veroorzaakt;
 • De sluiting onderwijs- en kansenongelijkheid tussen kinderen op meerdere assen flink doet toenemen;
 • De sluiting de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren vrijwel stilzet;
 • Het aantal zelfmoorden onder jongeren het afgelopen jaar 15% is toegenomen;
 • We concentratie- en motivatieproblemen zien toenemen;
 • We door onderwijssluitingen een stijging zien in eenzaamheid en mentale problematiek onder kinderen en jongeren;
 • De lange termijneffecten van het bovenstaande nog niet goed worden overzien;
 • Kinderen en jongeren zelf niet snel op de IC belanden, maar zij hier wel in niet te onderschatten mate worden opgeofferd;
 • Onderwijssluiting in acute crisissituatie begrijpelijk is maar gezien de hoge schade na twee jaar pandemie geen proportionele reactie meer kan zijn;

Spreekt uit dat:

 • Het fysieke onderwijs niet meer mag worden gesloten vanwege de coronapandemie.