Sluiting onderwijs door corona

Sluiting onderwijs door corona

 

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

 

Constaterende dat;

 • De coronapandemie al twee jaar ons land teistert.
 • Het fysieke onderwijs in reactie hierop al meerdere malen is gesloten.

Overwegende dat;

 • De sluiting leerachterstanden veroorzaakt.
 • De sluiting onderwijs- en kansenongelijkheid tussen kinderen op meerdere assen flink doet toenemen.
 • De sluiting de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren vrijwel stilzet.
 • Het aantal zelfmoorden onder jongeren het afgelopen jaar 15% is toegenomen.
 • We concentratie- en motivatieproblemen zien toenemen.
 • We door onderwijssluitingen een stijging zien in eenzaamheid en mentale problematiek onder kinderen en jongeren.
 • De lange termijneffecten van het bovenstaande nog niet goed worden overzien.
 • Kinderen en jongeren zelf niet snel op de IC belanden, maar zij hier wel in niet te onderschatten mate worden opgeofferd.
 • Onderwijssluiting in acute crisissituatie begrijpelijk is maar gezien de hoge schade na twee jaar pandemie geen proportionele reactie meer kan zijn.

Spreekt uit dat;

 • Het fysieke onderwijs niet meer mag worden gesloten vanwege de coronapandemie.

en gaat over tot de orde van de dag.