Transparantie stemgedrag

Transparantie stemgedrag

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Raadsleden en Statenleden tijdens het uitoefenen van hun functie over besluiten stemmen;

Overwegende dat:

  • Dit stemgedrag niet altijd goed wordt vastgelegd;
  • Burgers zo niet kunnen kijken wat hun raads- en statenleden hebben gestemd;
  • De lokale democratie zo niet goed kan worden gecontroleerd;
  • De Jonge Democraten voorstander zijn van democratische controle en openbaarheid;

Spreekt uit dat:

  • Stemgedrag van raads- en statenleden openbaar moet worden gemaakt en bijgehouden door de betreffende griffies.

Gerelateerde pagina's