Transparantie stemgedrag

Transparantie stemgedrag

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Raadsleden en Statenleden tijdens het uitoefenen van hun functie over besluiten stemmen.

overwegende dat

  • Dit stemgedrag niet altijd goed wordt vastgelegd;
  • Burgers zo niet kunnen kijken wat hun raads- en statenleden hebben gestemd;
  • De lokale democratie zo niet goed kan worden gecontroleerd;
  • De Jonge Democraten voorstander zijn van democratische controle en openbaarheid.

spreekt uit dat

  • Stemgedrag van raads- en statenleden openbaar moet worden gemaakt en bijgehouden door de betreffende griffies.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wanneer iemand op een raadslid stemt moet men kunnen kijken hoe deze raadsleden stemmen tijdens de raadsvergaderingen. Hiermee kunnen raadsleden ook verantwoording afleggen over hun stemgedrag en wordt de lokale democratie tastbaar voor de burger, omdat zij zo ook precies kunnen zien wie wat gestemd heeft bij verschillende voorstellen. Dit geldt uiteraard ook voor Statenleden.

Gerelateerde pagina's