Dieren in gevangenschap

Dieren in gevangenschap

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • De JD momenteel geen mening heeft over het gebruik van wilde dieren in dierentuinen, circussen of dolfinaria;
  • De JD opkomt voor dierenrechten.

overwegende dat

  • Het gebruik van wilde dieren in circussen sinds 2015 in Nederland verboden is;
  • Het houden van wild in dierentuinen en dolfinaria met regelmaat ter discussie komt;
  • Ondanks het gevangenschap, dierentuinen en dolfinaria een educatief nut hebben en middels fokprogramma’s een bijdrage aan het behoud van wilde dieren kunnen leveren;
  • Elk (wild) dier zijn eigen specifieke secundaire levensbehoeften heeft;
  • Zoals voldoende levensruimte voor natuurlijk gedrag en een juiste interactie met soortgenoten;
  • Aan genoemde levensbehoeften in gevangenschap vaak niet kan worden voldaan, wat leidt tot onnodig dierenleed.

spreekt uit dat

  • Gevangenschap van wilde dieren alleen mag, wanneer ook aan secundaire levensbehoeften voor het dier wordt voldaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De secundaire levensbehoeften van wilde dieren zijn erg soort-specifiek, en dienen zorgvuldig te worden onderzocht. Deze eisen betekenen in praktijk dat het houden van wilde dieren in een circus onuitvoerbaar zal zijn. Kleine dierparken zullen zich moeten behouden tot kleine diersoorten, en sommige diersoorten zullen wegens praktische redenen niet meer in gevangenschap gehouden kunnen worden. De orka is hier een voorbeeld van.

Gerelateerde pagina's