Vaccindiplomatie

Vaccindiplomatie

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

 • Landen met lage inkomens kampen met
  vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers
  niet kunnen inenten of afhankelijk worden van
  vaccinleveringen uit China en Rusland;
 •  Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in
  landen met lage inkomens is ingeënt;
 • De internationale COVAX-alliantie verwacht voor
  het einde van 2021 slechts 27% van de Afrikaanse
  bevolking te kunnen inenten;
 • De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al
  1.8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft
  gereserveerd;

overwegende dat

 • Landen met lage inkomens kampen met
  vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers
  niet kunnen inenten of afhankelijk worden van
  vaccinleveringen uit China en Rusland;
 • Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in
  landen met lage inkomens is ingeënt;
 • De internationale COVAX-alliantie verwacht voor
  het einde van 2021 slechts 27% van de bevolking
  van landen met lage inkomens te kunnen inenten;
 • De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al
  1,8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft
  gereserveerd

spreekt uit dat

 • De EU per direct al haar vaccins, exclusief die voor al
  geplande afspraken en essentiële boostervaccinaties, moet
  doneren aan landen met lage inkomens.

en gaat over tot de orde van de dag.