Vaccindiplomatie

Vaccindiplomatie

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

  • Landen met lage inkomens kampen met vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers niet kunnen inenten of afhankelijk worden van vaccinleveringen uit China en Rusland;
  •  Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in landen met lage inkomens is ingeënt;
  • De internationale COVAX-alliantie verwacht voor het einde van 2021 slechts 27% van de Afrikaanse bevolking te kunnen inenten;
  • De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al 1.8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft gereserveerd;

overwegende dat

  • Landen met lage inkomens kampen met vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers niet kunnen inenten of afhankelijk worden van vaccinleveringen uit China en Rusland;
  • Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in landen met lage inkomens is ingeënt;
  • De internationale COVAX-alliantie verwacht voor het einde van 2021 slechts 27% van de bevolking van landen met lage inkomens te kunnen inenten;
  • De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al 1,8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft gereserveerd

spreekt uit dat

  • De EU per direct al haar vaccins, exclusief die voor al geplande afspraken en essentiële boostervaccinaties, moet doneren aan landen met lage inkomens.

en gaat over tot de orde van de dag.