Vleestaks

Vleestaks

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

 • De Jonge Democraten voorstander van het belasten van externaliteiten
  zijn;

Overwegende dat:

 • De productie van vlees enorm veel extra kosten en vervuiling met zich
  meebrengt;
 • Vlees niet noodzakelijk is voor een gezonde levensstijl;
 • Er steeds betere en goedkopere vleesvervangers op de markt komen en
  ook mensen die het minder hebben niet afhankelijk hoeven te zijn van
  vlees;
 • De uitvoering van een vleestaks zeer haalbaar is, bijvoorbeeld door het
  instellen van het hoge BTW-tarief voor vleesproducten;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een extra belasting op vlees.