Delen van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

 • Het momenteel praktisch onmogelijk is te achterhalen wie er zoal jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Partijen die je toestemming geeft om persoonsgegevens aan derden te verstrekken niet hoeven t preciseren aan wie ze je gegevens doorspelen;

overwegende dat

 • Een persoon het recht heeft te weten wie zijn gegevens verwerken;
 • Een persoon dient te weten welke partijen zijn gegevens verwerken als hij aanspraak wil maken op de Wet bescherming persoonsgegevens;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat personen door de verwerker van hun gegevens op de hoogte moeten worden gesteld op het moment dat hun persoonsgegevens gedeeld worden met een derde partij;
 • Hierbij moet vermeld worden:
  – Naam van de derde partij
  – Welke gegevens er gedeeld worden;
  – Contactgegevens om recht in het kader van Wet Bescherming persoonsgegevens uit te oefenen
  – Grond voor verwerking door deze derde partij;
  – Doel van deze verwerking
 • Dit hoeft alleen te gebeuren bij de eerste keer dat deze gegevens verstrekt worden aan de derde partij.

en gaat over tot de orde van de dag.