Filedruk

Filedruk

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • de mobiliteit van Nederland verandert
  de filedruk toeneemt

overwegende dat

 • De verkeersproblematiek over 5 jaar volgens het CROW 1,7 miljard euro kost
  De Nederlandse economie en bevolking baat hebben bij een goede bereikbaarheid
  De filedruk ook in steden zal verdubbelen
  Dit betekent dat men ook in steden in de file zal staan
  Dit ook negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast

spreekt uit dat

 • De Nederlandse overheid meer geld moet investeren in duurzame HOV-oplossingen, snelwegtransferia en fietssnelwegen/elektrische-fiets fietspaden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Nederland moet bereikbaar en mobiel blijven. Echter zien we nu dat het mobiliteitsnetwerk steeds verder dichtslibt. Ingrijpen met duurzame oplossingen is gewenst om dit probleem tegen te gaan.