Filedruk

Filedruk

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat

  • De mobiliteit van Nederland verandert de filedruk toeneemt;

Overwegende dat

  • De verkeersproblematiek over 5 jaar volgens het CROW 1,7 miljard euro kost;
  • De Nederlandse economie en bevolking baat hebben bij een goede bereikbaarheid;
  • De filedruk ook in steden zal verdubbelen;
  • Dit betekent dat men ook in steden in de file zal staan;
  • Dit ook negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast;

Spreekt uit dat

  • De Nederlandse overheid meer geld moet investeren in duurzame HOV-oplossingen, snelwegtransferia en fietssnelwegen/elektrische-fiets fietspaden.