Wederopbouw Oekraïne

Wederopbouw Oekraïne

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • Oekraïne veel schade oploopt door de voortdurende invasie door de Russische Federatie;
 • Oekraïne kandidaat-lidstaat van de EU is;
 • De criteria voor het toetreden van de Europese Unie, de criteria van Kopenhagen, onder anderen eisen stellen aan de economie en de democratische rechtsstaat en instituten van een land;

Overwegende dat:

 • De schade die Oekraïne nu lijdt door de Russische invasie schade is die wordt geleden in de
  verdediging van de gehele vrije wereld;
 • De schade die Oekraïne nu lijdt het lastiger zal maken om te voldoen aan de economische eisen
  voor toetreding van de EU;
 • Een politiek klimaat na een oorlog, niet perse bevorderlijk is voor de democratische rechtsstaat;
 • De criteria van Kopenhagen niet aan de kant moeten worden gezet, ook niet voor Oekraïne;
 • Europa na de Tweede Wereldoorlog zo snel haar economieën en instituten kon opbouwen in geen kleine maten door het Marshallplan.

Spreekt uit dat:

 • De Europese Unie en haar leden een ontwikkelingsplan, bestaand uit onder meer giften
  en gulle leningen voor Oekraïne moeten opstellen, met als doelstelling de wederopbouw van Oekraïne en om Oekraïne zo snel mogelijk aan de criteria van Kopenhagen te laten voldoen.

Gerelateerde pagina's