DNA-paspoort

DNA-paspoort

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • 80% van de meest voorgeschreven medicatie afgebroken wordt door een groep enzymen – CytochroomP450 (CYP450);
  Medicatie bij sommige mensen sneller en bij anderen minder snel wordt afgebroken;
  Voornamelijk artsen nog terughoudend zijn met het bespreken van een DNA-paspoort en vaak achteraf (na overdosering) genetische diagnostiek toepassen om afwijkingen in medicatieafbraak op te sporen;

overwegende dat

 • Afbraakenzymen een belangrijke invloed hebben op de afbraak van medicatie;
  Genetische informatie over CYP450 te achterhalen is en kan worden weergegeven in een DNA paspoort;
  Een onder- of overdosering zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een patiënt;
  Persoonlijk afgestemde medicatiedosering zowel leed bij patiënten als ziektekosten zal beperken;

spreekt uit dat

 • De overheid artsen moet stimuleren om het DNA paspoort aan te bieden aan patiënten voordat ze medicatie voorschrijven waarvan bekend is dat ze door CYP450 worden afgebroken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Jaarlijks belanden 2000 mensen in het ziekenhuis door afwijkende afbraak van medicijnen in het lichaam. De afbraak van medicijnen in het lichaam is deels bepaald door genetische factoren. Genen bepalen namelijk hoeveel en hoe sterk de afbraakeiwitten in het lichaam zijn. Van de P450 afbraakeiwitten is bekend dat er veel genetische variatie bestaat in de bevolking waardoor sommige medicijnen bijvoorbeeld door meer dan 10% van de bevolking te traag af worden gebroken. Hierdoor is het risico op onder- en overdosering groot. Door een relatief eenvoudige genetische test kan medicatie patiënt gerichter worden voorgeschreven en kunnen ernstige bijwerkingen voorkomen worden.