DNA-paspoort

DNA-paspoort

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • 80% van de meest voorgeschreven medicatie afgebroken wordt door een groep enzymen – CytochroomP450 (CYP450);
  • Medicatie bij sommige mensen sneller en bij anderen minder snel wordt afgebroken;
  • Voornamelijk artsen nog terughoudend zijn met het bespreken van een DNA-paspoort en vaak achteraf (na overdosering) genetische diagnostiek toepassen om afwijkingen in medicatieafbraak op te sporen;

Overwegende dat:

  • Afbraakenzymen een belangrijke invloed hebben op de afbraak van medicatie;
  • Genetische informatie over CYP450 te achterhalen is en kan worden weergegeven in een DNA paspoort;
  • Een onder- of overdosering zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een patiënt;
  • Persoonlijk afgestemde medicatiedosering zowel leed bij patiënten als ziektekosten zal beperken;

Spreekt uit dat:

  • De overheid artsen moet stimuleren om het DNA paspoort aan te bieden aan patiënten voordat ze medicatie voorschrijven waarvan bekend is dat ze door CYP450 worden afgebroken.

Gerelateerde pagina's