Ministerie van Wonen

Ministerie van Wonen

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

Constaterende dat

 • Nederland een tekort heeft van 315.000 woningen, dat zal oplopen tot 380.000 in 2022;
 • Investeringen in huurwoningen in het lagere middensegment achterblijven bij zowel woningcorporaties als particuliere ontwikkelaars;
 • Woningproductie achterblijft bij de gestelde doelen;
 • Sinds 1955 alleen de vorige crisisjaren een lagere nieuwbouwproductie kenden;
 • Nieuwbouwproductie de komende jaren door onder andere de effecten van de -stikstofcrisis lager zal uitvallen;
 • Het gestelde doel van 75.000 woningen daarmee tot 2025 niet gehaald zal worden;
 • Er kortom een groot tekort aan woningen is in alle behalve de duurste segmenten;

Overwegende dat

 • Het vooral jongeren zijn die geraakt worden door dit woningtekort;
 • Een ministerie focus en expertise heeft op haar beleidsterrein;
 • Ministerposten een afspiegeling zijn van wat een regering belangrijke maatschappelijke thema’s acht;
 • Wonen een te belangrijk thema is om bij BZK onder te brengen;
 • Sterkere landelijke coördinatie op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening nodig is;
 • De klimaatopgave vraagt om een integrale visie op wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit;
 • Fundamentele herziening van de woningmarkt onderzocht moet worden;
 • De nood op de woningmarkt zo hoog is, dat deze de aandacht van één toegespitste minister verdient;

Spreekt uit dat:

 • de Jonge Democraten voorstander zijn van het oprichten van een ministerie voor Wonen.