Sport- en Cultuurfonds

Sport- en Cultuurfonds

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

  • Sport en Cultuur een manier zijn om sociaal isolement tegen te gaan;
  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur financiële hulp biedt aan kinderen waarvan de ouders geen geld hebben voor sport en cultuur;
  • Er ook veel volwassenen zijn die niet genoeg geld hebben om aan Sport en Cultuur te besteden;

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is dat sociaal isolement wordt voorkomen;
  • De Jonge Democraten staan voor gelijke kansen voor iedereen;
  • De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen;
  • De Jonge Democraten vinden dat preventie van ziekte en het stimuleren van een gezonde leefstijl een grotere rol moet krijgen in de gezondheidszorg;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat er ook een Sport en Cultuur fonds moet komen voor volwassenen met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum.